Финансовата грамотност е от изключително значение за мен и смятам, че трябва да бъде преподавана в училищата. По мое мнение, колкото по-рано децата научат първите си уроци за парите, толкова по-добре за тях. Четох, че според едно изследване на университета в Кеймбридж, децата започват да формират своите финансови навици след 7-та си година.

Моментът, в който детето осъзнае, че парите не са цветни хартийки за игра, а заемат важна в роля в живота ни, то ще започне да ги приема по предназначение. Съгласете се, че ако ние възрастните имахме възможност да получим финансово образование още в началните класове, щяхме да предотвратим много от допуснатите към днешна дата грешки.

Първо, смятам, че финансовата грамотност не е предвидена в традиционното образование и второ, на самите учители им липсва финансова компетентност и познания за финансовите пазари. Междувременно финансовите решения могат да имат последствия за цял живот, така че трябва да започнем да придобиваме финансова компетентност възможно най-рано. И да я предаваме на нашите деца, разбира се. При тези, които са финансово образовани, рискът от обедняване е по-малък и те са компетентни да се справят адекватно с личния си бюджет.

В допълнение към това, финансовото образование помага и за постигане на балансиран мироглед и фундаментално разбиране на функцията на парите и активите в макроикономически контекст. А това са основите за финансово необременен живот и социално участие.

Финансовата грамотност включва разбиране на функциите на парите, управление на парите, справяне с рисковете за живота, натрупване на активи и планиране на пенсионирането, както и кредитиране и инвестиране на пари.

Винаги обаче трябва да се внимава кой предава това знание. Не всички консултанти или финансови експерти предават информацията си без скрити мотиви.

От моя гледна точка за финансовата компетентност е важно разбирането на разликите между това да си богат и да си финансово свободен. Също как се натрупват дългосрочни активи дори с малък начален капитал и как правилно да четем отчетите по доходите и баланса на сметките ни.

А вашето мнение какво е?

Rate this post

Google+ Comments