Month: January 2016

  • Кои малки неща променят дома ни?

    На работа съм и като е едно такова петъчно и последноянуарско, няма почти никакви задачи за деня. Споглеждаме се с колегите. Правим си дълги кафе паузи и чакаме да стане 17:30, че да си ходим. Намираме се на 6-тия етаж, но сградата е на възвишение,…

  • За тъмен шоколад на лов ще ходя малко аз

    Взимам кепчето и беж на лов за тъмен шоколад. Днес той заменя пеперудите в моята ливада на щастието, защото колкото и пъстри да са (пеперудите), все пак ползата за стомаха от тях е точно никаква. Той е красив сам по себе си, защото е натурален.…

  • Вярвате ли в гледачки?

    Всеки един от нас в даден момент е имал желание или дори нужда да надникне в бъдещето си. Нуждата се определя от нещо преживяно, видяно, предизвкан страх и чувство за загуба на късмет. Начинът това да стане е чрез баби, които гадаят на кафе или…