През последните няколко години изследователи се опитват да разберат не дали хората лъжат (защото всеки един го прави), а защо. Изследванията показват, че най-лъжещите сред възрастовите групи са тийнейджърите, а децата до 7-годишна възраст го правят най-рядко. Според същото това изследване всеки възрастен човек изрича поне една голяма лъжа на ден.

Едно от обясненията е, че колкото порастваме, толкова по-лесна става лъжата, защото развиваме когнитивните си способности. А хората са склонни да повярват на това което искат да чуят, независимо дали е лъжа или не.

И така, лъжата е средство, чрез което хората се съревновават и получават надмощие един върху друг, без да е необходимо да употребяват физическа сила. Това е една от основните причини, които намират изследователите за възникването на лъжата, причината за това да изричаме лъжи може да бъде всякаква. Като започнем от това да не обидим някого и стигнем до представянето в по-добра светлина в очите на останалите.

Предлагаме ви да видите сами заключенията от проведените изследвания на тази тема в това видео

https://www.facebook.com/wiredthatway/videos/318433215285587/

Rate this post

Google+ Comments