След 15 години в Щатите дойдох тук на ваканция – командировка. Трябваше да наградим и засилим обмена на студенти между Питсбъркския университет и Американския и ми предложиха работа като главен асистент по политически науки. Приех. Започнах да преподавам. Много е зареждащо, винаги си нащрек. Не можеш да кажеш нещо, за което не си сигурен. Да имаш деца е чудно, а да преподаваш все едно винаги ги имаш. Не съжалявам, че се завърнах в България, защото, когато имаш хубава работа тук, живота наистина е прекрасен. 

Rate this post

Google+ Comments