Магистърската програма за ръководни кадри.

Ние имаме много високи критерии за прием и завършване. И двете ни магистърски програми мога да завършат оценени не по-малко от петица. Кандидатстващите трябва да докажат, че имат управленски умения опит, езикови умения, които проверяваме с тест и устно изпитване. Трябва да пишат есета и да имат препоръки. И хора, които не задоволяват тези критерии, рядко кандидатстват. Да си платиш за нас е задължително, но не достатъчно условие. Трябва да покриеш другите критерии, защото в противен случай качеството на образование заминава. На интервютата винаги питаме с какво ще допринесат какво ще научат от тях другите участници.  Като цяло магистърската програма е наистина супер вълнуващ и ценен опит, който помага много на всички за напред.

Rate this post

Google+ Comments