Започвам с един въпрос. Можете ли сега и веднага, без да правите справка в интернет или в друг източник, да ми кажете името на онзи древен грък, за когото се смята, че е баща на историята. Херакъл ли беше? Не, това е другото име на Херкулес. Може би Хипократ? Не, той беше “бащата на медицината”. Тогава Херодот? Да, точно така.

Смята се, че Херодот е роден някъде около 484 г. пр.н.е. в град Халикарнас. Чували ли сте за това място? Не се безпокойте, ако не сте. Това е едно от старите имена на днешния град Бодрум, който на свой ред се намира по източното крайбрежие на Турция, на едноименен остров.

Herodotus_from_BodrumА всъщност защо Херодот е известен като “бащата на историята”? Това е определение, което някога му е дадено от оратора Цицерон и се е запазило до днес. Херодот е първият ни известен историк, от когото е запазено цяло произведение. Става дума за неговата “История”, която в последствие е разделена на 9 части, кръстени на деветте музи в древногръцката митология. За Херодот знаем, че е израснал в заможно семейство, имал е възможност да получи качествено образование и е пътувал много из Азия, Европа и Африка. Събирал е ценни исторически и географски знания, но е важно да отбележим, че гърците по онова време не са правели значими разлики между история и география, поради което дори са смятали Омир за първи историк. Но в момента говорим за Херодот, нали? Историите, които той е писал, са били записвани с идеята да бъдат преразказвани, поради които авторът им е обръщал значително внимание на боговете, митовете и съдбата. Има хора, които застъпват идеята, че Херодот е “баща на историческите измислиците”, но въпреки обвиненията, които се отправят по повод достоверността на неговата “История”, все пак значението й е неоспоримо. Тъй като някогашните ни предци, живели по нашите земи, а именно траките, не са имали собствена писменост, зя тяхното минало също съдим от записките на Херодот, както и от други чужди писмени сведения.

И една последна вметка. Знаете ли, че именно “бащата на историята” е първоизточника на познатите ни 7 чудеса на света, защото е първият ни известен човек, съставил някога списък на античните забележителности.

Rate this post

Google+ Comments