Понякога най-малките неща могат да имат най-голямо значение. Тази сентенция може да отнесем дори към някои видове насекоми, чиято популация е многобройна, но ние сме свикнали с най-разпространените видове. Открих информация, че Британското кралско общество по биология е констатирало, че в световен мащаб броят насекоми все повече намалява, а някои са почти изчезнали. А знаете ли, че ако тази тревожна тенденция продължи, ще се превърне в основен проблем за цялата екосистема и ще навреди на биоравновесието?

За да подплатя думите си, фокусът в днешния ми блог е насочен към един малко известен вид насекоми. Той се отглежда у нас от биотехнологичната компания Насекомо и е от огромно значение за бъдещето на планетата. Става дума за екзотичната черна муха войник. Нейният естествен хабитат са тропиците, затова вирее при по-високи температури, има кратък живот, не пренася зарази, тъй като няма уста и не търси контакт с хората. А защо е толкова полезна? Ще ви споделя в следващите редове.

Както вече споменах, черната муха войник (black soldier fly) се отглежда от високотехнологичната компания Nasekomо. Нейните основатели Марк Болар, Ксавие Марсенак и съпругата му Олга, заедно с екип от учени и експерти извършват биоконверсия чрез насекоми. Това означава, че ларвите на мухата се превръщат в органични продукти, които са от огромна полза за селскостопанските сектори, храна за домашни любимци, наторяване, фуражи и други продукти.

Главният социален аспект на компанията обаче се изразява в използването на брашно, получено от протеини от ларви. То може да бъде използвано като алтернатива на рибеното масло и по този начин да спомогне за намаляването на улова на дива риба, чиято популация е почти на изчезване.

Друг проблем, на който компанията предлага решение е, изсичането на големи зелени площи с цел отглеждането на соя. Тя се използва за основен фураж за свиневъдство и птицевъдство. Изследванията показват обаче, че с добавка на не повече от 4-5% продукти от насекоми в храната, се наблюдава по-бърз растеж и по-добро здраве на животните.

На фона на всички положителни неща дотук, нормално е да се запитаме как протича производственият процес с насекоми и вреди ли по някакъв начин. Всъщност компанията на Havier Marcenac е с изцяло еко насоченост. Производството е 100% безотпадно, чисто и се осъществява в строго контролирана, затворена среда, която не пропуска никакви емисии.

Темата за ползите от насекомите и тяхното приложение е наистина обширна и сигурна съм, има още какво да се разисква. Това, което има значение, е, че насекомите са наши приятели и ако искаме да поемем по пътя на устойчивото бъдеще, имаме нужда от подобни производства за създаването на един по-добър и устойчив свят.

Rate this post

Google+ Comments