Както може би знаете, според плана за деинституционализация, приет от МС, децата в домовете за сираци трябва значително да намалеят в следващите години, докато накрая започнат да се закриват.  Вече е ясно за всички, че тези институции вредят изключително много на детското развитие, а децата имат нужда от индивидуално внимание и живот в семейна среда.

family-life-kids-parentsДецата имат нужда от грижа и тя може да им се осигури единствено, ако повече семейства у нас започнат да осиновяват или станат приемни. В това отношение имаме известен напредък през последните години, но тенденцията трябва да продължава да се засилва, а приемното родителство да се стимулира. Основният проблем пред хората, желаещи да станат приемни родители е финансовият.  Издръжката, определена от държавата за едно дете е прекалено ниска и вероятно не стига дори за храна. В такъв случай, за да просъществува приемното родителство, трябва или държавната издръжка да се увеличи или да се осигури алтернативно финансиране. Даренията изглежда са единственият начин.  Те се случват и в момента – компанията Мобилтел, например,  дарява по 100лв./месечно на първите 100 приемни семейства за годината, а ако детето е с увреждания, дарението се увеличава на 200лв. Освен това телекомът вече десета година подкрепя дома за деца с умствена изостаналост в Мездра. Има и много други като Мобилтел социално отговорни фирми, а и личности, но за съжаление за сега не са достатъчни. Трябва и ние – обикновените хора, да започнем да помагаме ако не финансово, то поне с предмети от първа нужда. Защото феноменът деца без родителска грижа е проблем на обществото и то трябва да поеме отговорност и да се погрижи за последствията.

Rate this post

Google+ Comments