Tag: приемни семейства

  • Мобилтел и приемните семейства

    Както може би знаете, според плана за деинституционализация, приет от МС, децата в домовете за сираци трябва значително да намалеят в следващите години, докато накрая започнат да се закриват.  Вече е ясно за всички, че тези институции вредят изключително много на детското развитие, а децата…