Случвало ли ви се е да изпаднете в ситуация, в която много силно се нуждаете от професионална консултация? Още повече, когато става въпрос за финансови услуги. ЕОС Матрикс се явява медиатор между бизнеса и потребителите, като се стреми да предложи решения, които са максимално изгодни на всички засегнати страни.

ЕОС Матрикс е колекторска агенция, специализирана  в събирането и управлението на вземания, която съществува от повече от 15 години в България. Тя е част от международната финансова група EOS Group и прилага комплексни решения за управление на вземания. Партнира си с банкови и небанкови финансови институции, телекоми, ютилити и търговски компании и е член на ACA Intl. (USA), Германо-българска индустриално-търговска камара, AmCham. ЕОС Матрикс е съосновател на Асоциацията на колекторските агенции в България, която работи за налагане на етични стандарти в областта на събирането на вземания, влагайки много усилия в диалога с институциите и обществеността.

ЕОС Матрикс е медиатор между кредиторите и техните клиенти в затруднение, като висококвалифицираните служители на фирмата осъществяват уважителен диалог с клиентите, обяснявайки им по какъв начин разумно може да се излезе от трудната ситуация, и предлагайки варианти, съобразени с индивидуалния случай.

За ЕОС Матрикс е ясно, че клиентите са важни за всяка една фирма или бизнес и това, че в момента се забавя дадено плащане, не означава, че бизнесът няма интерес да запази добрите си взаимоотношения с дадения клиент. Но също така е наясно, че често клиентите потребяват много от продуктите и услугите, предлагани на пазара, без да осъзнават отговорността си към кредиторите. Ето защо, служителите по събиране и управление на вземания прилагат придобитото международно ноу-хау и добри практики, за да консултират потребителите относно най-разумните варианти за разрешаване на всеки индивидуален казус. По този начин колекторската компания не само се старае да събере възложените й вземания, но и да запази добрите отношения между кредиторите и техните просрочили клиенти. Страничен, но съществен ефект от работата им, е повишаването на информираността и съответно – на финансовата култура на потребителите.

На практика, гледайки общата картина, специалистите по събиране на вземания имат уникален поглед и опит с предизвикателствата, пред които са изправени както бизнесът, така и отделните домакинства, при управление на финансите си.

Rate this post

Google+ Comments