Днес искам да споделя моето мнение за нас жените и обществото.
Няма никакво съмнение, че обществените промени, настъпили през последните уж демократични години оказаха влияние на жените. Незнам за добро или лошо, но ние жените или поне бъдещите такива, гледат на живота си по различен начин и вижадат съвсем различни и нови перспективи на своето развитие. Докато в миналато се считаше, че за една жена е достатъчно да бъде съпруга и майка, днес не е така. Днес обществото като цяло напълно промени виждането си за потенциалното място на жената в нашия свят на демократизъм и непрекъснато развитие.
Това поне за мен означава, че нашите сегашни възможности са много по-големи във всяко едно отношение. Прекрасно е, че в повечето професии все по-често и плавно навлизат все повече представителки на нежния пол, че изискванията все повече се уеднаквяват и за двата пола. Лошото е обаче, че нашето общество очаква от нас жените да бъдем професионалисти и в същото време да се грижим за цялото семейство, и най-вече добре за децата си. Трябва да има според мен една голяма граница на обществените очаквания към една жена. В крайна сметка нали макар и жени все пак сме хора. Споделям известните си съмнения, че нещо в тази посока ще се промени. Защото от дълги години за някои от мъжете жената е тази която върти къщата, гледа децата и т.н.

Rate this post

Google+ Comments