Tag: страни

  • Не се примирявай с малко като знаеш, че има повече

    Тук в никакъв случай не става дума за пари. Може би това е била първата асоциация на всички ви, затова искам да го уточня. Става въпрос за това какви възможности имаш в живота, какво максимално можеш да извлечеш от него, за да наблегнеш на развитието…