Tag: месечен бюджет

  • Пресмятате ли собствения си месечен бюджет?

    Пари… Мисля, че това е  думата, която най-често води до проблеми и спорове. Парите честo не достигат на повечето от нас и затова трябва да се лишава от на пръв поглед необходими ни неща. Според мен има един основен начин, чрез който да се намалят…