Tag: курсове

  • Магистърска програма

    Магистърска програма

    Магистърската програма за ръководни кадри. Ние имаме много високи критерии за прием и завършване. И двете ни магистърски програми мога да завършат оценени не по-малко от петица. Кандидатстващите трябва да докажат, че имат управленски умения опит, езикови умения, които проверяваме с тест и устно изпитване.…