Tag: Индийците

  • Идеята за прераждането сред индийския народ

    Идеята за прераждането сред индийския народ

    Вярата в прераждането съществува при почти всяка нация, сред всички народи и раси, в миналото и днес, но все пак е оправдано да разглеждаме Индия като естествена „майка на учението“, тъй като то е намерило особено благоприятна духовна и мисловна среда в тази страна и…