Вярата в прераждането съществува при почти всяка нация, сред всички народи и раси, в миналото и днес, но все пак е оправдано да разглеждаме Индия като естествена „майка на учението“, тъй като то е намерило особено благоприятна духовна и мисловна среда в тази страна и сред нейния народ.

Въпреки че времето на раждането му там е изгубено в мъглата на древната история, дървото на учението продължава да цъфти и да дава в изобилие плодове. Както гордо заявяват индийците, докато днешната доминираща раса е била още в своето първобитно състояние, обитаваща пещерите, живееща в каменната ера, и дори древният еврейски народ едва започвал да поставя основите на своята религия, великите индийски учители били установили своите философии и религии. Те били приети за истина от древната арийска раса в Индия. В продължение на повече от 40 века тази раса се придържала неотклонно към първоначалното учение. И до днес, ние хората от Запада черпим от тяхната мъдрост.

Rate this post

Google+ Comments