Както казах аз съм човек, който се радва на хубавите моменти в живота и обича да се забавлява. А що се отнася до дефицита у нас, си мисля че ние сами трябва да си създаваме тези златни и зареждащи хубави моменти. Тук ще се опитам да Ви дам един съвет. За мен доброто насторение е главно условие за всичко. То  логично съответства на човешката добронамереност, която е естествено качество на човека. Доброто настроение съдейства за проява на добронамереност, но и добронамереността е условие за добро насторение. Това е най-важното основание да смятам, че добрите моменти с хубави оттенъци може да се създават с известно условие на волята, при наличие на съзнание за неговата насъщност. Ние хората може да свикнем да бъдем винаги в добро насторение и разбира се да го поддържаме и предаваме на всички около нас. За да достигнем това решение и действие е важно да знаем, че опорните точки за това са характера на човека и ясното съзнание за това. Възвишена мисия на земята и особено в съзнанието е, че доброто и хубавите мигове най-точно изразяват човечността. Ние трябва съзнателно и постоянно да го поддържаме. По този начин то ще изразява виталност, която ще тържестува,  когато е съпроводена от значителни и хубави моменти. Именно тези моменти ще импулсират доброто ни настроение. Човек не може да докаже, че е приятел на себе си така, както с добронамереността си, която проявява  в създаването на тези хубави моменти през ежедневието ни.

Rate this post

Google+ Comments