Чували ли сте за самоковския писател Васил Лазаров? Той е автор на романи, но твори и в други жанрове. Първият ми досег до творчеството му беше на Панаира на книгата през 2019-а година. По време на него се сдобих и с романа му „Звънът на камбаните“.

Още тогава вниманието ми беше привлечено от разнородната тематика и нравствените проблеми, които засяга. Най-силно впечатление обаче ми направи деликатното преплитане на исторически факти и християнски мотиви. Психологически и приключенски акценти на творбата придава и преломното време, в което героите живеят и в което са принудени да се борят за своето спасение.

Оказа се, че същата сюжетна линия следват и останалите романи на Васил Лазаров. В „Парадоксът на любовта“ също присъстват всички елементи на интересната фабула, деликатно обвити от християнска символика. По фин и ненатрапчив начин авторът обвързва значението на имената на главните герои с религията. Друг елемент са и сакралните числа, които използва – 3, 10. Те символизират единството между Божественото начало и човешката природа.

Друго интересно четиво от автора е романът му „Тройната нишка“. Той поставя в центъра човешките взаимоотношения и показва междуличностната борба при конкретни обстоятелства. Тук още заглавието на книгата прави метафорична препратка към религията. Няма да навлизам в подробности, за да не налагам моето разбиране за романа, но ако мога да перифразирам, то смисълът е, че заедно сме по-силни – също като нишките, преплетени в конец.

От прочетеното до момента от Васил Лазаров, мога да обобщя кои са основните моменти, редуващи се в романите му. Те са свързани с вътрешно противоречие на личността, което почти винаги е в конфликт с присъщи на християнството добродетели.

Rate this post

Google+ Comments