Кой е Орлин Алексиев и какво общо има със здравеопазването и неговата инфраструктура?

Орлин Алексиев е общински съветник в Столичния общински съвет от 2007-а година. Това, което го свързва с инфраструктурата на здравеопазване е заеманата  от него длъжност като председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ). Това е агенция, която е учредена с решение на Столичния общински съвет през 1994-а година, а основната ѝ дейност е да усвоява и разпределя средствата, постъпили от приватизация на общинско имущество. С тези средства Столична община реализира различни проекти, насочени към облагородяването на облика на град София и повишаване на сигурността и качеството на живот в него.

Със средства от този Фонд  Столична община финансира ремонтни дейности  на обекти от столичното здравеопазване, тъй като в стойността на клиничните пътеки, които са един от основните източници на средства за здравните заведения, не са предвидени средства за капиталови разходи и текущи ремонти. В Националните рамкови договори се залагат изисквания за работа по клинични пътеки – минимум медицинско оборудване за осъществяване на лечебната дейност. Това обясни Орлин Алексиев в интервю за новинарско издание.

По предоставените от него данни, на територията на София функционират 4 общински многопрофилни болници за активно лечение, 2 специализирани акушеро-гинекологични болници за активно лечение, 4 болници за долекуване, рехабилитация и продължително лечение и 4 диспансера. А общо средствата, отделени от СОПФ за това перо са над 8,9 млн. лева като са с тях са се извършили различни строително-ремонтни дейности (ремонт на покриви и отоплителни инсталации, саниране и топлоизолиране с цел  намаляване на експлоатационните разходи, обзавеждане и доставка на оборудван), осигуряване на техника и оборудване за специализирани отделения и др.

Според Орлин Алексиев благодарение на тези средства, потребителите на здравни услуги в София ще могат да са спокойни, че ще им бъде оказана качествена помощ, с добра техника за диагностика, в помещения, които отговарят на всички стандарти и благоприятстват по-бързото възстановяване на пациентите.

5/5 – (1 vote)

Google+ Comments