Децата нямат способността да преценят скорост, разстояние и посоката на движение на автомобила. Ето защо трябва да бъдат научени на правилата за движение по пътя. До една възраст вие ще им помагате, но след това малко по малко трябва да се научат на самостоятелност. Има няколко прости правила, които трябва да им предадете, за да се чувствате по-спокойни за тяхната безопасност, когато отиват и се връщат от училище.

7311181Може да започнете с „часовете“ по правилно движение по пътищата още от вкъщи. Подгответе ги като им обясните за бързодвижещите се коли, за пешеходните пътеки, за светофарите, за това как колите сигнализират, че ще завиват. Когато излизате навън, го „изпитвайте“ какво трябва да се направи, докато пресичате, накъде да се огледа и т.н. Оставете детето да ви води, но все пак не му давайте пълна свобода на действие. Винаги го дръжте за ръка дори да е уверено в решенията си. Когато не може да разгадае дадена ситуация докрай, му обяснявайте какво е пропуснало. Кръстовищата без светофар са най-опасни, но и най-добрият учител. Там трябва да се внимава и за завиващи коли, не е достатъчно да се огледа само наляво и надясно. Там може да тренирате заедно редовно.

Обяснете му, че винаги трябва да се пресича на зелен светофар за пешеходци. Наблегнете и на това, че има безразсъдни шофьори, затова независимо че свети зелено, трябва да се внимава и пак да се поглежда и в двете посоки преди да се пресече улицата. По време на игра на топка също може да се получи неприятен инцидент, така че обяснете на детето да не тича след нея на улицата, а да помоли някой възрастен за помощ.

Успешното овладяване на всички тези ситуации е в преговарянето им и в практиката. Повтаряйте пътните упражнения многократно още преди детето да е тръгнало на училище, за да свикне по-бързо.

Rate this post

Google+ Comments