Month: September 2020

  • Крачкомерът ме мотивира

    Крачкомерът ме мотивира

    Приложенията, които отброяват крачките винаги са били актуални. Много хора дори си споделят постиженията за деня, седмицата или месеца като стори и се радват на одобрителните овации на другите. Честно казано, за мен това никога не е представлявало интерес. По моите си изчисления си се…