Month: December 2013

  • Професия “Млад психолог” или за разликата между МЕН и АЗ

    Като студентка по психология, явно започвам професионалната си практика доста от рано. В последните три месеца си дадох сметка, че повечето ми приятели ме търсят, за да си споделят проблемите и да намерят решение за тях, просто да се оплачат или защото имат нужда от…

  • Новият ми любим салон – Alure

    На добрия си вид държа много и се подлагам на много лишения за него. Обикновено подръжката и развитието му ми е повече задължение, отколкото удоволствие, и колкото и да се преструваме – с повечето жени е така. Хубавото тяло и външен вид просто изискват многобройни…