Month: June 2012

  • Ролята на бащата във възпитанието ни

    Не само майките имат задължения и проблеми в наше време. Според мен бащите би трябвало да бъдат подложени също на задължения и от там идва същия стрес както и при майките. Но все пак въпреки гъвкавия семеен график, който се изготвя в днешно време ни…

  • За жените и професиите

    Днес искам да споделя моето мнение за нас жените и обществото. Няма никакво съмнение, че обществените промени, настъпили през последните уж демократични години оказаха влияние на жените. Незнам за добро или лошо, но ние жените или поне бъдещите такива, гледат на живота си по различен…