Tag: самообладание

  • Силните хора не падат духом

    Емоциите винаги са имали двуяко значение за ежедневието ни. Както ни помагат да изразим щастието си, така понякога могат да ни пречат. Колко от вас определят себе си като твърде емоционални? Сага ако бяхме в класна стая сигурна съм, че повече от половината щяхте да…