Tag: хора

  • Духовно пробуждане

    Духовно пробуждане

    Намираме се в ерата на доминиращите консуматорство и егоцентричност и изглежда някак абсурдно да говорим за „духовно пробуждане“. Обаче забелязвам, че все повече хора се интересуват от темата, с риск да бъдат приети от масовото общество за особени или различни. И аз съм един от…

  • Хората с увреждания

    Знаем ли как да се отнасяме към хората с увреждания ? Този въпрос си го задавам във всеки един момент, когато срещна някого от тях – хората с увреждания. Дали всички и докога ще продължаваме да обръщаме глава в друга посока виждайки тези хора в…