Tag: удобствата на града

  • Спокойствие и лукс срещу удобство

    Спокойствие и лукс срещу удобство

    Вчера с една моя много близка приятелка обсъждахме предимствата на това да живееш на село. Честно да ви призная заформи се страшна дискусия. Тя на едно мнение, аз на друго. Но като цяло се получи доста интересно.  Дори бих искала да разбера какво мислят повече…