Tag: феномен

  • Вярвате ли в гледачки?

    Всеки един от нас в даден момент е имал желание или дори нужда да надникне в бъдещето си. Нуждата се определя от нещо преживяно, видяно, предизвкан страх и чувство за загуба на късмет. Начинът това да стане е чрез баби, които гадаят на кафе или…