Tag: свободна воля

  • Позволява ли родителят самостоятелност?

    Като записах за деца и родители, преломен момент в отношенията помежду им е самостоятелността на детето. Родителят в повечето случаи има желание да покровителства и да насочва рожбата си във всяко едно отношение. Още от ранна възраст повечето майки и бащи следят всяка стъпка на…